Numer księgi wieczystej:

Jak sprawdzić numer księgi wieczystej po adresie?

  1. W wyszukiwarce należy wybrać z listy miejscowość, ulicę (zostawić puste dla małych miejscowości) oraz wpisać numer budynku i numer lokalu.
  2. Można również wybrać nieruchomość z listy adresów: https://www.wlascicielnieruchomosci.pl/adresy
  3. Jak sprawdzić numer księgi wieczystej po adresie dla budynku?
    • W wyszukiwarce po adresie należy uzupełnić: miejscowość, ulicę oraz numer
  4. Jak sprawdzić numer księgi wieczystej po adresie dla mieszkania i lokalu?
    • W wyszukiwarce należy uzupełnić: miejscowość i ulicę oraz numer budynku oraz numer lokalu