Numer księgi wieczystej:

Jak znaleźć numer księgi wieczystej po numerze działki

 1. Jak sprawdzić numer księgi wieczystej po numerze działki działki?
  • W polu GMINA należy wybrać gminę z listy podpowiedzi
  • W polu NR DZIAŁKI należy wpisać numier działki, np. 100/1
  • Dodatkowo w celu zawężenia listy wyników można wybrać z listy podpowiedzi numer obrębu ewidencyjnego w danej gminie
  • Można również wybrać działki wyszukując poprzez listę obrębów: http://www.wlascicielnieruchomosci.pl/obreby_ewidencyjne
 2. Gdzie znaleźć numer działki?
  • Numer działki to cyfry po ostatniej kropce Identyfikatora działki: np. 8/3 w identyfikatorze: 146510_8.0509.8/3
 3. Gdzie znaleźć numer obrębu ewidencyjnego:
  • Numer obrębu ewidencyjnego to cztery cyfry w środku identyfiktatora gminy
 4. Gdzie znaleźć identyfikator działki ewidencyjnej?
  • Numery działek są publiczne dostępne w Ogólnopolskim Geoportalu pod adresem www.geoportal.gov.pl lub Systemach Informacji Przestrzennej GIS Powiatów lub Gmin